Programska oprema MLS Manager omogoča upravljanje, nadzor ter konfiguracijo MLS sistemov. MLS Manager je popolnoma modularen in ga je mogoče prilagoditi poljubnemu uporabniku. Programska oprema deluje v operacijskem sistemu Windows. Podatki se shranjujejo v podatkovni bazi MS SQL Server.
Kontrola dostopa

MLS Manager / MU

MLS Manager je računalniški program za upravljanje, nadzor in konfiguracijo MLS sistemov.
Glavne značilnosti programske opreme MLS Manager so:

  • Nastavitev konfiguracije MLS strojne opreme. MLS Manager omogoča avtomatsko zaznavo strojne opreme in poljubno ročno prenastavitev.
  • Omogoča kreiranje, dodajanje, spreminjanje in brisanje uporabnikov in uporabniških skupin ter upravljanje z njihovimi pravicami v sistemu kontrole pristopa oz. registracije delovnega časa.
  • Podpira večnivojsko uporabniško shemo, možnost grupiranja uporabnikov in dodeljevanje pravic glede na uporabniško skupino ali del MLS sistema.
  • Omogoča spremljanje, beleženje ter pregledovanje vseh dogodkov na sistemu (prijave, prehodi, ipd).
  • Podpira različne načine uvoza in izvoza podatkov iz/v druge aplikacije.
  • Podpora večjezičnosti (slovenščina, hrvaščina, angleščina).
  • Široka paleta dodatnih modulov.
  • Delovanje v MS Windows okolju z MS SQL Server podatkovno bazo.

 

Kontrola dostopaKontrola dostopa

< Programi >


Modul za registracijo delovnega časa / MU-T in MU-xU

Licenčna opcija za MLS Manager: omogoča dostop do in uporabo podatkov za registracijo delovnega časa.


Modul za razpoznavo prstnih odtisov / MU-P

Licenčna opcija za MLS Manager: omogoča uporabo čitalnikov prstnih odtisov v sistemu.


Modul za podporo integraciji IP kamer / MU-xK

Licenčna opcija za MLS Manager: omogoča integracijo IP kamer v programsko opremo MLS Manager.


Modul za podporo varovanim območjem (conam)

Modul omogoča razdelitev objektov na varovana območja (cone) in spremljanje števila uporabnikov znotraj posameznih območij.


Modul za parkirišče (avtomatsko razpoznavanje registrskih tablic) / MU-PR

Licenčna opcija za MLS Manager: omogoča avtomatsko razpoznavanje registrskih tablic preko slik, zajetih z IP kamer.


Modul za javljanje dogodkov / MU-E

Licenčna opcija za MLS Manager: omogoča avtomatsko pošiljanje elektronske pošte ali kratkih sporočil (SMS-ov) ob izbranih dogodkih na MLS sistemu (npr. alarm, odprta vrata).Kontrola dostopa

MLS Floorplan - K12

Dodatni modul, ki omogoča, da na arhitekturno predlogo objekta izrišemo elemente vgrajenega MLS sistema in spremljamo/spreminjamo stanje senzorjev/aktivatorjev.

Kontrola dostopaKontrola dostopaKontrola dostopa

MLS WebAttendance / MU-W

Dodatni modul, ki delavcem in vodjem skupin omogoča spremljanje in urejanje podatkov o registraciji delovnega časa preko spletnega brskalnika.


Kontrola dostopa                           Kontrola dostopaKontrola dostopa

MLS TrayControl / MU-xtC

Dodatni modul, ki omogoča spremljanje slike z integriranih kamer in krmiljenje vrat na daljavo s poljubnega računalnika.

Kontrola dostopa

Kontrola dostopa
MLS Recepcija / MU-xR

Dodatni modul, namenjen upravljanju gostov v hotelih ali poslovnih zgradbah.Kontrola dostopa                         Kontrola dostopa