Krmilna enota je osnovna enota MLS sistema, saj po eni strani preko SNIB protokola komunicira s senzorji , ki so nanjo priklopljeni, po drugi strani pa o dogodkih in stanju obvešča nadzorno programsko opremo – MLS Manager. Preko SNIB senzorjev krmilna enota razpoznava uporabnike MLS sistema in ustrezno krmili električne prejemnike (elektronske ključavnice, alarmi, itd.). Krmilna enota shrani izbrane dogodke, npr. vstope v objekt, poskuse nedovoljenih vstopov v objekt, spremembe posameznih izhodov, alarme, in jih posreduje nadzornemu programu. Shranjene nastavitve MLS sistema in lastno napajanje zagotavljata avtonomnost delovanja krmilnih enot.


Kontrola dostopa

Krmilne enote MLS Compact MLS-CP05-Ennn


Krmilne enote so del varnostnega sistema MLS. Lahko jih uporabimo kot samostojne enote za manjše sisteme kontrole dostopa ali za nadgradnjo oz. razširitev že obstoječega MLS sistema.

Vsem krmilnim enotam je skupno, da za komunikacijo z nadzorno programsko opremo uporabljajo TCP/IP protokol preko Ethernet povezave.

Krmilna enota skrbi za delovanje SNIB senzorike, detekcijo stanja na vhodih, krmiljenje relejskih izhodov in nadzor in polnjenje rezervnega napajanja. Odvisno od modela lahko na krmilno enoto priklopimo 8, 4 ali 2 vstopne točke (vrata).

 • Krmilna enota MLS-CP05-E448 do 8 vrat
 • Krmilna enota MLS-CP05-E444 do 4 vrat
 • Krmilna enota MLS-CP05-E422 do 2 vrat

Krmilna enota je avtonomna in deluje tudi v primeru izpada komunikacije z MLS sistemom in začasno v primeru izpada električnega omrežja.

Značilnosti:
 • Spomin za največ 10.000 elektronskih ključev, 100.000 dogodkov in 50 urnikov,
 • 4 digitalni optično ločeni vhodi,
 • Do štirje relejski izhodi (max 5A, 24V).
  (1) dva z delovnim in mirovnim kontaktom na vseh modelih krmilnih enot,
  (2) dodatna dva samo z delovnim kontaktom na krmilnih enotah MLS-CP05-E448 in MLS-CP05-E444
 • SNIB vmesnik za komunikacijo s senzoriko (do 18 SNIB naprav)
 • TCP/IP protokol preko Ethernet-a:
  • komunikacija z nadzornimi programi in,
  • servisni spletni vmesnik.
 • napredno polnjenje in zaščita pred izpraznitvijo akumulatorjev,
 • indikacija stanja vhodov, izhodov, napajanja in statusa SNIB vodila,
 • dimenzije ohišja: 108mm x 90mm x 55mm,
 • montaža na nosilno (DIN) lestev znotraj elektro omarice.

< Dokumentacija >
Kontrola dostopa

Power Krmilna enota 3000-4 / S01

Power krmilna enota 3000-4 je inteligentna vstopno-kontrolna krmilna elektronika, ki skrbi za nadziranje dogajanja na varnostnem sistemu in za pošiljanje dogodkov v podatkovno bazo. Na njo lahko priključimo čitalna mesta elektronskih ključev, različne senzorje v sklopu MLS sistema in izhodne naprave.

Krmilno elektroniko lahko priključimo na računalnik na več načinov :
 • Preko priključka RS232, ki je lahko oddaljen od krmilne elektronike do največ 15m,
 • preko priključka RS485, ki je lahko oddaljena od krmilne elektronike do 1200m (V tem primeru potrebujemo komunikacijski pretvornik EVA1000).
 • Preko USB priključka (V tem primeru potrebujemo komunikacijski pretvornik USB-RS232).

Na krmilni elektroniki se bistvene operacije vedno izvajajo lokalno, kar pomeni, da tudi v primeru izpada komunikacije krmilna enota še vedno deluje nemoteno.

Značilnosti:
 • Spomin za največ 4000 elektronskih ključev, 4000 dogodkov in 200 časovnih omejitev,
 • 4 vhodi,
 • 4 relejski izhodi (4x1A),
 • priklop do 8 senzorjev preko SNIB/A2C vodila,
 • RS232 ali RS485 povezava s PC računalnikom z nameščeno programsko opremo MLS Manager,
 • napredno polnjenje akumulatorjev,
 • indikacija stanja vhodov, izhodov, napajanja in statusa SNIB vodila,
 • zaščita pred izpraznitvijo akumulatorja,
 • dimenzije ohišja: 220x220x55mm.Kontrola dostopaPower Krmilna enota 3000-2 / S02

Krmilna enota ima za razliko od svoje močnejše različice (K.E. 3000-4):
 • Že vgrajen lasten napajalnik in akumulator, a hkrati
 • omogoča priklop le dveh vrat ali terminalov za registracijo delovnega časa.
Značilnosti:
 • Spomin za največ 4000 elektronskih ključev, 4000 dogodkov in 200 časovnih omejitev,
 • 4 vhodi,
 • 2 relejska izhoda (2x1A),
 • priklop do 4 senzorjev preko SNIB/ A2C vodila,
 • RS232 ali RS485 povezava s PC računalnikom z nameščeno programsko opremo MLS Manager,
 • napredno polnjenje akumulatorjev,
 • indikacija stanja vhodov, izhodov, napajanja in statusa SNIB vodila,
 • zaščita pred izpraznitvijo akumulatorja,
 • 1A/12V napajalnik,
 • 12V/0,8Ah akumulator,
 • dimenzije ohišja: 220x220x55mm.

 Kontrola dostopa
Progressive Krmilne enote S-03-Dxx

Krmilne enote Progressive S-03-Dxx so inteligentne vstopno-kontrolne krmilne elektronike, temelječe na industrijskem PC računalniku z Windows XP Embedded operacijskim sistemom. Skrbijo za nadziranje dogajanja na varnostnem sistemu in za pošiljanje dogodkov v podatkovno bazo. Na njih lahko priključimo čitalna mesta elektronskih ključev, različne senzorje v sklopu MLS sistema in izhodne naprave. Poznamo različice:

 • S-03-D16 za do 16 vrat,
 • S-03-D32 za do 32 vrat in
 • S-03-D48 za do 48 vrat.
Značilnosti:
 • Povezava v računalniško mrežo preko TCP/IP za prenos podatkov, upravljanje in priklop klient-programov,
 • praktično neomejeno število uporabnikov (elektronskih ključev) (>100.000), shranjenih dogodkov (>100.000) in časovnih omejitev (>10.000),
 • dodatna povezljivost preko treh serijskih COM portov in drugega TCP/IP vtiča,
 • za manjše sisteme možna integracija MS SQL serverja za podatke v samo krmilno enoto,
 • indikacija stanja SNIB vodila in PC računalnika,
 • dimenzije odvisne od različice krmilne enote (omarice) in števila vrat (vstopnih točk):
  • 400x500x150mm za različico S-03-D16.