Celovita rešitev kontrole dostopa in nadzora nad hotelskimi sobami
Hotelski sistem


Sodobna rešitev dostopa v hotelske sobe mora gostu zagotoviti  varnost na preprost, vendar udoben  in diskreten način. Hotelski varnostni sistem MLS temelji na uveljavljeni tehnologiji identifikacije z elektronskimi vstopnimi karticami. Sistem je preprost za uporabo tako za hotelske goste kot tudi za hotelsko osebje. Uporaba elektronskih vstopnih kartic nudi celo paleto možnosti, ki omogočajo, da lahko vsakemu gostu ponudimo varen, zanesljiv  in njegovim potrebam prilagojen način dostopa do njegove sobe in drugih hotelskih prostorov (možnost vnaprejšne dodelitve kartice, izdaja več kartic družinskim članom, oziroma spremljevalcem gosta). Elektronske kartice so varne in zanesljive. Omogočajo tudi takojšen preklic  v primeru izgube ali zlorabe.

Prenesi

Hotelski varnostni sistem MLS

Kontrola dostopa


Prednosti Hotelskega varnostnega sistema MLS

Hotelski varnostni sistem MLS vsebuje vse funkcionalnosti,  potrebne za celovito obravnavo hotelskih gostov in zaposlenih. Sistem je popolnoma modularen in ga lahko kadarkoli poljubno nadgrajujemo in razširjamo. 

Hotelski varnostni sistem MLS je združljiv z različnimi informacijskimi sistemi in sistemi tehnične zaščite, ki jih potrebuje sodoben hotel.  Že v standardni verziji ponujamo združljivost z nekaterimi hotelskimi sistemi in POS sistemi ter  sistemi požarne zaščite in tehničnega varovanja.

Vstopne elektronske kartice omogočajo uporabo principa »One card fits all«. To pomeni, da gost poleg vstopa v hotelsko sobo s svojo kartico dostopa tudi do različnih skupnih prostorov, fitnesa, savne, parkirišča in podobno. S pomočjo vstopne kartice lahko tudi potrjuje različna plačila in nakupe, ki jih ob zaključku bivanja poravna skupaj z računom za bivanje.

Elementi Hotelskega varnostnega sistema MLS

Hotelski varnostni sistem MLS vsebuje vse potrebne elemente za kontrolo vstopa in nadzora v hotelske sobe:

 • Senzorje za kontrolo vstopa v hotelsko sobo s pomočjo elektronske kartice.
 • Odložišče elektronske kartice, kamor gost med bivanjem v sobi odloži svojo kartico.
 • Programsko opremo MLS Reception desk s pomočjo katere lahko receptor v hotelu upravlja s karticami gostov in nadzoruje stanje posamezne sobe.

Združljivost s sistemom vstopne kontrole in evidence delovnega časa MLS

Hotelski varnostni sistem MLS je popolnoma združljiv s sistemom vstopne kontrole in registracije delovnega časa MLS. To pomeni, da lahko ustrezno nadgrajeni sistem uporabljamo tudi za kontrolo dostopa v različne skupne prostore hotela (za goste in osebje) ter za evidenco prisotnosti zaposlenih v hotelu.

Gradniki sistema

Gewiss terminal S-37

Hotelski sistem
Gewiss terminal S-37 je čitalno mesto, ki se ga uporablja v sklopu sistema MLS. Uporabniku omogoča enostavno odpiranje vrat z uporabo elektronskega ključa. Če je ključ veljaven se vrata odprejo. Na modulu se nahajajo SNIB priključek, en optični vhod in en tranzistorski izhod. Na vhod tipično priključimo senzor odprtosti vrat, izhod pa uporabimo za priklop elektronske ključavnice. Primeren je za hotelske sisteme, za poslovne zgradbe in za ostale objekte, kjer se uporablja kontrola dostopa.
Lastnosti
 • primeren za uporabo pred vhodom v hotelske sobe, poslovne stavbe...
 • komunikacija poteka preko vodila SNIB
 • možna izbira različnih barv okvirjev
 • 1 vhod vezan preko optičnega spojnika
 • 1 tranzistorski izhod (max 1A)

Hotel room terminal S-38

Hotelski sistem
Hotel room terminal S-38 je modul, ki se uporablja v sklopu hotelskih sistemov. Ima 3 optične vhode in 2 izhoda na katere priključimo senzor za odprtost oken in balkonskih vrat, stikalo za klic v sili in senzor za detekcijo gibanja.

Preko programa Reception desk lahko za vsako sobo posebaj omogočimo oz. onemogočimo delovanje klimatske naprave. Modul pri tem poskrbi, da v primeru detekcije odprtega okna ali balkonskih vrat avtomatično izklopi klimatsko napravo.

Modul omogoča tudi vklop elektrike za celotno sobo. Ta se vklopi takrat, ko gost vstavi veljaven elektronski ključ (RFID kartica).

Na sprednji strani modula se nahajata dve tipki preko katerih gost sporoči hotelskemu osebju, da ne želi biti moten ali pa naroči pospravljanje sobe. Pri tem svetlobna indikatorja uporabniku prikazujeta trenutno stanje.
Lastnosti
 • primeren za uporabo znotraj hotelskih sob
 • komunikacija poteka preko vodila SNIB
 • omogoča izklop elektrike celotni sobi ob odhodu gosta
 • klimatska naprava se vklaplja/izklaplja centralno, modul pa poskrbi za samodejni
  izklop klimatske naprave v primeru, ko so odprta balkonska vrata ali okno.
 • vsi vhodi so vezani preko optičnega spojnika 
 • izhod 1 je vezan preko tranzistorski, izhod 2 pa preko releja
 • na vhoda 2 in 3 lahko namesto stikala za klic v sili in senzorja za detekcijo gibanja
  priklopimo poljuben senzor
 • možna izbira različnih barv okvirjev
 • svetlobna in zvočna signalizacija